Sdělení OÚ Brťov-Jeneč

Dnes je: 10.12.2016

Hlášení obecního rozhlasu

DATUM HLÁŠENÍ

SDĚLENÍ OÚ
05.01.2016
Svoz domovního odpadu v roce 2016 bude probíhat každé úterý v sudém týdnu. První svoz bude 12. ledna 2016.


Úřední deska: Vyvěšené dokumenty

DATUM VYVĚŠENÍ SDĚLENÍ OÚ DOKUMENT PLÁNOVANÉ DATUM SEJMUTÍ
01.01.2016
Archiv sejmutých sdělení - rok 2015
archiv-2015.jpg
31.12.2016
27.11.2015
V souladu s § 64 a 65 katastrálního zákona zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k 1.2.2016. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta 10 let (t.j. k datu 31.12.2023) nevykonání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.
160301_seznam-nem.pdf
31.12.2023

Úřední deska: Sejmuté dokumenty

DATUM VYVĚŠENÍ SDĚLENÍ OÚ DATUM SEJMUTÍ
15.03.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Brťov-Jeneč za rok 2015
31.03.2016
01.03.2016
Vyhláška obce Brťov-Jeneč č. 01/2016 "o odpadech"
20.03.2016
14.01.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy (NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE, NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY, NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE)
31.01.2016
12.01.2016
Informace ke Krajské výzvě k předkládání žádostí o fin. podporu "Výměna kotlů v JMK"
30.04.2016
05.01.2016
Zápis žáků do první třídy Základní školy Černá Hora pro školní rok 2016/2017 se uskuteční dne 19. ledna 2016 v době od 13:30 do 17:00 hodin v budově ZŠ. Dokumenty potřebné k zápisu jsou ke stažení v sekci Informace pro rodiče na webu ZŠ http://www.zscernahora.cz/metodik-prevence-informace-pro-rodice . Více informací v přiloženém dokumentu.
31.01.2016
19.12.2015
Usnesení - dražební vyhláška lesních pozemků v k.ú. Brťov u Černé Hory
16.02.2016Reklama:
Velké svaly s fitness suplementy